SÖZLÜ ÇEVİRİ

Sözlü çeviri, ardıl (konsekütif) ve eş zamanlı (simültane) çeviri adları altında iki ana gruba ayrılmaktadır.

Ardıl çeviride tercüman konuşmacının ifadelerinin sonlanmasını bekleyerek ya da gerekli gördüğünde araya girerek iletir. Tercüman iletimi gerçekleştirirken konuşmacının da tercümanı beklemesi gerekmektedir. Tercüman ardıl çeviriyi doğrudan yani bir cihaz kullanmadan gerçekleştirebileceği gibi dinleyici sayısının büyüklüğüne ve çevirinin gerçekleştiği ortamın fiziksel özelliklerine bağlı olarak dinleyicilere tahsis edilmiş kulaklıklara konuşarak da gerçekleştirebilir.

Eş Zamanlı çeviride ise cihaz/ses sistemi kullanımı mutlaktır ve tercüman konuşmacının ifadelerini kulaklıklar aracılığı ile dinleyicilere aynı zamanda, beklemeksizin, tercüme edilmiş halde iletir. Son derece yüksek bir dil yeteneği gerektiren bir daldır. Buna ek olarak eş zamanlı tercüme yapan profesyonellerin konuşmacının alanı ile ilgili olarak en az iki ya da üç günlük bir araştırma ve alıştırma yapması son derece önemlidir.

Yeryüzü Tercüme sürekli çalıştığı ve sektörde kendilerini kanıtlamış sözlü çevirmenlerine güvenmektedir. Sözlü çevirmenlerimiz tüm dünya dillerinde noterlerde, teknik eğitimlerde, geniş çaplı konferanslarda ve benzeri tüm çalışma alanlarında başarıyla hizmet vermeye devam etmektedirler.

Sözlü çeviri yapan uzmanlarımız müşteri ile planlanan faaliyet öncesinde tanıştırılmakta ve çeviri esnasında ihtiyaç duyacakları ön bilgileri doğrudan kaynağından almaları sağlanmaktadır. Bu sayede müşteri de son derece kritik bir görevi yükleyeceği çevirmenle önceden tanışarak kendi ihtiyaçlarını iletebildiği gibi çevirmenden bekleyeceği özel vurgu ve tavırları da çevirmene net bir şekilde anlatabilmektedir.

Şirketimiz sözlü çevirmenlerimizin yer aldığı faaliyetleri müşterinin izin vermesi kaydı ile izlemekte ve böylece hem çevirmenin performansını gözlemleyip hem de herhangi bir aksilik durumunda müşterimizin katılımcılar nezdinde zor duruma düşmemesi için en seri bir şekilde önlem alabilmektedir.

Kurumsal

Yeryüzü Tercüme Hizmetleri’nin ana misyonu, sektördeki bulunduğu çizgiyi korumak ve geliştirmektir.

İletişim Bilgilerimiz
info@yeryuzutercume.com

E-Bültenimize Kaydolun

Yeryüzü Tercüme tüm faaliyet ve hizmetlerini etik ilkeler doğrultusunda yürütmektedir.

    © 2021 Yeryüzü Tercüme | Proje: Zohi Web Çözümleri

    Call Now Button