NOTER ONAYLI ÇEVİRİ

Herhangi bir evrakın tercümesinin resmi bir evrak haline gelmesi için aşağıdaki prosedür verilen sıra ile gerçekleştirilmelidir.

-Evrak Yeryüzü Tercümeye bağlı olarak çalışan yeminli tercüman tarafından tercüme edilir ve imzalanır.

-Yeryüzü Tercüme’nin yeminli tercümanlık kaşesi evraka konulur.

-Evrak müteakiben Noterlik Dairelerinde Noter tasdiki alır.

-Noter onayına ek olarak Valilik onayının yani Apostilin gerekli olduğu durumlarda, Noter onayından sonra Kaymakamlık ya da Valilik Onayı yani Apostil tasdiki alınır.

Yukarıda sıralanan sürecin tamamı firmamız tarafından sizler için yerine getirilmekte ve evrak tüm onaylarını/tasdiklerini almış halde tarafınıza teslim edilmektedir. Noter onayı ya da Valilik onayını sizin adınıza almaktayız. (Noter ya da Valiliğin onay için talep ettiği ücret müşteriye aittir).

-Yeminli tercümeler en sık bir şekilde yurt dışında eğitim alacak öğrencilerimizin diploma ve not dökümleri, yurt dışındaki resmi makamlara sunulacak evraklar ve yurt dışındaki resmi makamlardan alınıp Türkiye’deki resmi makamlara ibraz edilecek evraklar için gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda tüm mahkeme emirleri, diplomalar, sertifikalar, yetki mektupları, bazı sözleşmeler, sağlık sertifikaları, veli muvafakatları vb. bulunmaktadır.

-Yeryüzü Tercüme yıllardır sürekli çalıştığı Noterlik daireleri ve Valilik işlemlerinde uzmanlaşmış personeli ile süreci verimli bir şekilde yönetmekte ve müşterilerine değerli zaman tasarrufları hediye edebilmektedir

Kurumsal

Yeryüzü Tercüme Hizmetleri’nin ana misyonu, sektördeki bulunduğu çizgiyi korumak ve geliştirmektir.

İletişim Bilgilerimiz
info@yeryuzutercume.com

E-Bültenimize Kaydolun

Yeryüzü Tercüme tüm faaliyet ve hizmetlerini etik ilkeler doğrultusunda yürütmektedir.

    © 2021 Yeryüzü Tercüme | Proje: Zohi Web Çözümleri

    Call Now Button