HUKUKİ ÇEVİRİ

Hukuk metinleri kapsamına giren başlıca evrak türleri aşağıda sayılmıştır:

-Tüm sözleşme türleri
-Tüm kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük ve diğer mevzuat türleri
-Tüm vekaletnameler ve yetkilendirme mektupları
-Tüm sertifikalar ve beyanlar
-Tüm dava dosyaları, dilekçeleri; mahkeme ilamları ve mahkeme emirleri
-Tüm resmi yazışmalar ve sorgulamalar
-Tüm resmi kimlikler, ehliyetler, pasaportlar vb.

Hukuk dili hem Türkçe’de hem de yabancı dillerde kendi özel terimleri ve anlatım şekilleri ile örülen bir uzmanlık alanıdır. Bir hukuk metninin kalitesiz bir şekilde yazılması ve tercüme edilmesi metnin gücüne ve geçerliliğine zarar verir. Böyle bir metnin okuyanın tam olarak anlayabileceği şekilde tercüme edilmesi ve tam bir netliğe sahip olması kaçınılamaz bir zorunluluktur. Yeryüzü Tercüme hukuki metinleri bu bakış açısı ile ele alır ve dünyanın her yerinde metni okuyacak bir avukatın ya da yetkilinin metnin ciddiyetinden şüphe etmeyeceği kalitede işler çıkarır.

Yeryüzü Tercüme hukuk metinlerini kendi bünyesinde görevlendirdiği konunun uzmanı çevirmenleri eliyle tercüme eder.

Kurumsal

Yeryüzü Tercüme Hizmetleri’nin ana misyonu, sektördeki bulunduğu çizgiyi korumak ve geliştirmektir.

İletişim Bilgilerimiz
info@yeryuzutercume.com

E-Bültenimize Kaydolun

Yeryüzü Tercüme tüm faaliyet ve hizmetlerini etik ilkeler doğrultusunda yürütmektedir.

    © 2021 Yeryüzü Tercüme | Proje: Zohi Web Çözümleri

    Call Now Button